Mobbing på valgagendaen – nytt forsøk

I går etterlyste jeg innspill fra politikere i forhold til deres standpunkt når det gjelder mobbing. Diskusjonen tok en annen retning enn det som var intensjonen, men jeg forsøker igjen.

Som forfatter av en mobbebok, som allerede har fått mye medieomtale, kjennes det naturlig å vie et kapittel til medias ansvar når det gjelder tabloidisering av personkonflikter og politikernes rolle som forbilder.  Jeg har fått en aktuell og velrennomert bidragsyter til å hjelpe meg med dette kapittelet i boken.

Men før boken sendes i trykken, skal det altså avholdes stortingsvalg – og personlig er jeg i sterkere tvil enn noensinne. Med tanke på hva som opptar meg om dagen – mobbing i alle former – er det ikke utenkelig at enkeltpolitikeres fremtreden i media, bevissthet til sin rolle som forbilder for mine barn, meg og andre – samt uttalte visjoner for bekjempelse av mobbing – vil være avgjørende for hva jeg kommer til å stemme.

Jeg utfordrer derfor politikere, politiske kommentatorer og andre mediefolk – som er aktive i sosiale medier som Twitter, Facebook og blogger – til å komme med noen tanker om følgende:

1.Visjoner for bekjempelse av mobbing – hva bør vektlegges og hvem har ansvaret?

2. Hvordan ser du på din rolle som et potensielt forbilde når du opptrer på vegne av ditt parti i sosiale medier?

Alle kan delta i debatten

Reklame