Fanatisme vs intelligens?

acc1

Mennesker som sverger til uttalelser som «Min religion er bedre enn alle andres» eller «Om religionen min støtter en krig, så støtter jeg den også», viser seg å ha lavt utslag på ACC-aktivitet (anterior cingulate cortex – blått område) når de utsettes for kognitivt stress. Tvilere på sin side, har høyere utslag på ACC-aktivitet.

Det kan sannelig virke som det er en nokså HØY sannsynlighet for et omvendt samsvar mellom religiøs fanatisme og intelligens. Skulle du ha sett, for en overraskelse!

Gud velsigne videre utvikling og bruk av ACC i hver og en av oss!

Reklame